Bizans İmparatorluğu, tarihi boyunca Doğu Roma İmparatorluğu olarak da bilinir, Antik Roma İmparatorluğu’nun doğu kısmının devamı olarak kabul edilir. MS 330’da Konstantinopolis’in kuruluşuyla başlayan Ortaçağ boyunca Doğu Akdeniz’in en güçlü ve etkili devletlerinden biriydi. İmparatorluk, İstanbul’un stratejik konumu sayesinde ticaretin ve kültürel etkileşimin merkezi haline geldi. Hristiyanlık, resmi dini oldu ve imparatorlar, Bizans Ortodoks Kilisesi’nin koruyucuları olarak kabul edildi. İmparatorluk, siyasi karmaşıklıklar, dini çatışmalar ve dış tehditlerle sıklıkla karşı karşıya kaldı. Son olarak, 1453 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’u fethetmesiyle Bizans İmparatorluğu sona erdi, ancak kültürel ve siyasi mirası Ortaçağ Avrupa’sında uzun süre etkisini sürdürdü.

Bizans imparatorluğu ne zaman kuruldu ?

MS 330 yılında Konstantinopolis’in (bugünkü İstanbul) kuruluşuyla başladı.

Moğol İmparatorluğu Tarihi – Hangi Irk ?

Bizans imparatorluğu
Bizans imparatorluğu

Bizans imparatorluğu kaç yıl sürdü ?

Yaklaşık olarak 1123 yıl (MS 330 – 1453) sürdü.

Bizans imparatorluğu en geniş sınırları

En geniş sınırları, 6. yüzyılda I. Justinianus döneminde görüldü. Bu dönemde imparatorluğun toprakları Akdeniz’in kuzey kıyılarından Kuzey Afrika’ya, İtalya’nın büyük bir kısmına, İspanya’nın bazı bölgelerine, Kafkasya’ya ve Orta Doğu’ya kadar uzanıyordu. Bu genişleme dönemiyle Bizans, tarihindeki en büyük toprak genişlemesini yaşadı.

Bizans hangi millet ?

Kökeni Antik Roma İmparatorluğu’na dayanan ve çoğunlukla Grek kültürü ve Hristiyanlık ile şekillenen bir devlettir. Ancak, imparatorluğun halkı ve yöneticileri çeşitli etnik kökenlere sahipti. Dolayısıyla, Bizans halkı genellikle “Bizanslılar” olarak adlandırılmış olsa da, imparatorluğun nüfusu zamanla çeşitlilik göstermiş ve farklı etnik gruplardan oluşmuştur.

Bizans imparatorluğu
Bizans imparatorluğu

Bizans’ın yıkılış nedenleri

 1. Dış Tehditler: Bizans, Ortaçağ boyunca çeşitli dış tehditlerle karşı karşıya kaldı. Özellikle İslam dünyasının genişlemesi, Türk boylarının saldırıları ve Haçlı Seferleri gibi olaylar, imparatorluğun topraklarını ve kaynaklarını zayıflattı.
 2. İç İsyanlar ve Ayaklanmalar: Bizans tarihinde, taht kavgaları, askeri darbeler ve ayaklanmalar sık sık yaşandı. Bu iç karışıklıklar, imparatorluğun gücünü zayıflattı ve dikkatini dış tehditlere karşı savunmadan uzaklaştırdı.
 3. Ekonomik Zayıflık: İmparatorluk, zamanla ekonomik zorluklarla karşılaştı. Ticaret yollarının kontrolünü kaybetmesi, vergi gelirlerinde azalma, tarım verimliliğinin düşmesi ve iç karışıklıkların ekonomiyi etkilemesi gibi faktörler ekonomik zorluklara yol açtı.
 4. Osmanlıların Yükselişi: Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişi, Bizans için ciddi bir tehdit oluşturdu. Osmanlılar, Balkanlar üzerinden Bizans topraklarına doğru ilerlediler ve sonunda 1453 yılında Konstantinopolis’i fethederek Bizans İmparatorluğu’na son verdiler.

Bu faktörlerin bir araya gelmesi, Bizans İmparatorluğu’nun yıkılışına yol açan ana nedenlerden bazılarıdır.

Pers İmparatorluğu Tarihi – Özellikleri

Bizans soyundan gelen ülkeler

Soyundan gelen ülkeler arasında modern Yunanistan öne çıkmaktadır. Çünkü modern Yunanistan, Bizans İmparatorluğu’nun topraklarının bir kısmında ve Bizans kültürünün etkisi altında gelişmiştir. Ancak, diğer bazı Balkan ülkeleri de Bizans İmparatorluğu’nun etkisi altında kalmış ve kültürel, dini veya siyasi olarak etkilenmiş olabilir. Örneğin, Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler, Bizans İmparatorluğu ile çeşitli dönemlerde ilişkiler içinde olmuş ve etkilenmiştir. Bu ülkelerin tarihi ve kültürel gelişiminde Bizans mirası önemli bir rol oynamış olabilir.

Bizans imparatorları

 1. I. Konstantin (Konstantin I): Bizans İmparatorluğu’nun kurucusu olarak kabul edilir ve Konstantinopolis’in kurucusudur.
 2. I. Justinianus: 527-565 yılları arasında hüküm süren ve Bizans İmparatorluğu’nun en önemli ve etkili imparatorlarından biridir. Büyük Justinianus olarak da bilinir ve Justinianus dönemi, imparatorluğun en parlak dönemlerinden biri olarak kabul edilir.
 3. II. Basileios (Makedonyalı Basileios): 867-886 yılları arasında hüküm süren ve Makedonyalı Hanedanı’nın kurucusudur. Onun dönemi, Bizans İmparatorluğu’nun yeniden canlanması ve güçlenmesiyle karakterizedir.
 4. I. Aleksios: 1081-1118 yılları arasında hüküm süren ve İkinci Haçlı Seferi’nin öncülerinden biri olarak bilinir. Batı’dan askeri yardım talep ederek imparatorluğunun kurtuluşunu sağlamaya çalışmıştır.
 5. XII. Konstantinos (Konstantinos XI): Son Bizans İmparatoru olarak bilinir ve 1449-1453 yılları arasında hüküm sürmüştür. İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethedilmesiyle Bizans İmparatorluğu sona ermiştir.

Bizans İmpratorluğunun Yüzölçümleri

Bizans İmparatorluğu’nun yüzölçümü zamanla değişiklik göstermiştir, ancak genel olarak imparatorluğun en geniş olduğu dönemde yaklaşık olarak 5-6 milyon kilometrekare arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu, imparatorluğun en geniş sınırlarında olduğu 6. yüzyılda, özellikle I. Justinianus döneminde, elde edilen toprak genişlemesi dönemidir. Ancak, imparatorluğun diğer dönemlerinde yüzölçümü önemli ölçüde azalmıştır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselişi ve Bizans toprakları üzerindeki diğer etkileriyle, imparatorluğun sınırları giderek daralmış ve sonunda 1453 yılında Konstantinopolis’in Osmanlılar tarafından fethiyle imparatorluk sona ermiştir.

Bizans imparatorluğu
Bizans imparatorluğu

Bizans Mimarisi nasıldır ?

 1. Kubbeler ve Kubbeli Yapılar: Bizans mimarisinde kubbeler ve kubbeli yapılar önemli bir yer tutar. Ayasofya gibi önemli yapılar, geniş kubbelerle öne çıkar. Kubbeler, genellikle merkezi bir plana sahip kiliselerde ve bazilikaların üzerinde görülür.
 2. Merkezi Planlı Kiliseler: Bizans mimarisi, merkezi planlı kiliselerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Dikdörtgen veya kare planlı bazilikaların yanı sıra, yuvarlak veya çokgen planlı kiliseler de bulunur.
 3. Süslemeler ve Mozaikler: Bizans mimarisi, süslemeler ve mozaiklerle bezeli yapılara sahiptir. Duvarlar, kubbeler ve sütunlar genellikle renkli mozaiklerle süslenmiştir. Bu mozaiklerde dini figürler, azizler, melekler ve imparatorlar sıkça tasvir edilir.
 4. Narthex ve İkonostasis: Bizans kiliselerinde genellikle bir giriş holü olan narthex bulunur. İç mekanı dışarıdan ayıran ikonostasis adı verilen bir perde veya duvar da görülür. İkonostasis, kilisenin kutsal alanını ve laik alanı ayırır.
 5. Darbe Dayanıklı Yapılar: Bizans mimarisi, depremlere ve diğer doğal afetlere karşı dayanıklı yapılar inşa etme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu nedenle, bazı Bizans yapıları binlerce yıl boyunca ayakta kalmıştır.

Haçlı Seferleri Nedir ? – Dini Sebepleri