co to jest recesja

Nagła utrata wartości waluty może prowadzić do wzrostu importu, spadku siły nabywczej konsumentów i ograniczenia wzrostu gospodarczego. Nagły wzrost cen surowców, takich jak ropa naftowa lub metale, może prowadzić do wzrostu kosztów produkcji i ograniczenia aktywności gospodarczej. Techniczna recesja jest miarą statystyczną, która służy do określenia spadku aktywności gospodarczej i może być wykorzystywana do analizy cykli koniunkturalnych oraz oceny zdrowia gospodarki.

Recesja w Polsce 2023, czyli prognozy na przyszły rok

co to jest recesja

To może mieć długotrwały wpływ na funkcjonowanie, a nawet stabilność systemu finansowego. Recesja może prowadzić do zmniejszenia dochodów ludzi, szczególnie tych zależnych od sektorów dotkniętych recesją. Spadek dochodów https://www.investdoors.info/ często prowadzi do wzrostu ubóstwa i nierówności społecznych. Starzenie się populacji i spadek liczby osób w wieku produkcyjnym może wpływać na gospodarkę, zmniejszając popyt i ograniczając potencjał wzrostu.

  1. Recesja techniczna pozwala zaobserwować pogorszenie koniunktury, jednak często proces odbywa się z pewnym opóźnieniem np.
  2. W takim scenariuszu należy oczekiwać, że już wkrótce inflacja przestanie rosnąć.
  3. Sprawdźmy, jak recesja może wpłynąć na domowe budżety Polaków.

Czym jest recesja i jakie niesie ze sobą konsekwencje?

co to jest recesja

Mogą wprowadzać programy stymulacyjne, obniżać stopy procentowe, zwiększać wydatki publiczne, udzielając wsparcia bezrobotnym i sektorom dotkniętym kryzysem. To może wpływać na właścicieli domów, którzy mogą doświadczyć straty kapitału, trudności w sprzedaży lub refinansowaniu kredytu hipotecznego. Wystarczy dostrzec duże, stabilne firmy, których kurs spadł w efekcie odpływu kapitału z parkietu giełdy, a nie ze względu na problemy danego przedsiębiorstwa. Zakup akcji w dołku wynikającym z recesji daje nadzieję na szybki wzrost, kiedy wskaźniki gospodarcze zaczną wracać na właściwe tory. Dzięki odczytom na niewielkim plusie w II kwartale 2022 roku polskiej gospodarce udało się uniknąć technicznej recesji, jednak w praktyce niewiele to zmienia. Realnie, między pierwszym a czwartym kwartałem zeszłego roku PKB skurczyło się o prawie 4 proc., co wskazuje, że w praktyce mamy w Polsce recesję.

Recesja techniczna – wyhamowanie wzrostu gospodarczego

Potwierdza to fakt, że gospodarka nieustannie się zmienia, czyli podlega fluktuacjom. Spowolnienie gospodarcze może zakłócić plany obywateli związane z edukacją, emeryturą, zakupem domu czy założeniem własnego przedsiębiorstwa. Mieszkańcy regionu dotkniętego recesją mogą być zmuszeni do przesunięcia tych celów lub dostosowania ich oczekiwań.

Czytaj również: Czarne chmury nad gospodarką Polski? Słabszy wzrost, wyższa inflacja

Przykładowo, przyczyną recesji może stać się katastrofa ekologiczna, która zaburzy regularną pracę łańcucha dostaw (zatrzymany transport morski, powietrzny czy lądowy). Komponenty zza granicy potrzebne do stworzenia końcowego towaru nie dotrą na czas do producenta. Potencjalnie zainteresowani klienci nie mogą nabyć poszukiwanego dobra.

FILAR I: Trzymaj w ryzach wydatki

Według prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost gospodarczy w Polsce w 2023 wyniesie 0,3 proc. Dodajmy też, że boom czy recesja z reguły nie są ani winą,ani zasługą obecne sprawujących władzę polityków. 2022 roku amerykański PKB (wyrównany sezonowo)odnotował spadeko 0,9 proc. W ujęciu annualizowanym – poinformowało rządoweBiuro Analiz Ekonomicznych (BEA).

Jednak jest faktem, że okres spowolnienia powoduje, że wiele firm musi dostosować się do nowych warunków rynkowych. W efekcie potencjalni inwestorzy mogą – w zamian za zastrzyk potrzebnych środków – otrzymać atrakcyjne oferty na maszyny, nieruchomości, czy nawet udziały w danym biznesie. Kiedy recesja się kończy i gospodarka ponownie przyśpiesza, poczyniona inwestycja może przynieść pożądane zyski. Jednak nigdy nie warto inwestować bez znajomości rynku, którego potencjalny kontrakt dotyczy. Czy tak będzie w istocie – czas pokaże, ale warto wiedzieć, co to w ogóle za zjawisko ekonomiczne.

Ekonomiści klasyfikują różne rodzaje recesji, najczęściej w parciu o dane etapy wykresu cyklu koniunkturalnego. To z kolei powodowało, że na zasadzie skojarzeń wizualnych względem wykresu poszczególnym rodzajom najczęściej nadaje się nazwy konkretnych https://www.forexformula.net/ liter przypominających wyglądem dany wykres. Typ W przewiduje po wyjściu z recesji ponowne załamanie, a następnie ponowne ożywienie, typ L po gwałtownym spadku przewiduje dłuższy okres pozostawania danej gospodarki w kryzysie itd.

Większość z nich uważała bowiem, że zjawisko będzie jedynie przejściowe i krótkotrwałe. Jak wyjaśnia ekspert, gospodarki Europy nie mogą już liczyć na ożywienie gospodarcze za sprawą eksportu – a to tylko zwiększa prawdopodobieństwo wejścia w fazę recesji. Specjaliści zauważają, że wiele zależy od kondycji niemieckiej gospodarki i problemów kraju z dostawami gazu. Pogłębiający się kryzys energetyczny to kolejne duże zagrożenie. Nie dość, że ceny surowców drastycznie rosną, obawami napawa fakt, że może ich po prostu zabraknąć.

Recesje powodują wzrost niepewności ekonomicznej i spadek zaufania konsumentów, inwestorów i przedsiębiorstw. To może prowadzić do hamowania aktywności gospodarczej, ostrożności w podejmowaniu decyzji i opóźnień w inwestycjach. W czasach recesji przedsiębiorstwa często ograniczają swoje inwestycje w badania i rozwój. To ogranicza postęp technologiczny i innowacje, które są kluczowe dla długoterminowego wzrostu gospodarczego. Recesja w gospodarce ma bezpośrednie odzwierciedlenie w wycenie spółek giełdowych i całych indeksów. Wahania dotyczą też kursów walutowych, szczególnie w czasie inflacji i zmian stóp procentowych przez banki centralne.

Z kolei dziurę budżetową można zminimalizować poprzez likwidację niektórych wydatków socjalnych. Pozytywne skutki przynoszą również ulgi podatkowe dla firm – to zachęca do inwestowania i nakręca gospodarkę. Eksperci alarmują, że grozi nam światowa recesja gospodarcza, a stąd już tylko krok od globalnego kryzysu, który znamy np.

co to jest recesja

Nie jest to rozwiązanie, na które możesz sobie pozwolić? Z jednej strony wydaje się, że jedynym rozsądnym działaniem jest zachowanie spokoju i obserwowanie wydarzeń. Z drugiej strony pozostaje po prostu mieć nadzieję, że wizja dotkliwej recesji w Polsce 2022 i głębokiego kryzysu się nie spełni, a z zawirowań gospodarka i zwykli obywatele wyjdą obronną ręką. https://www.forexgenerator.net/ Jedni nieco uspokajają, że zjawisko nie przełoży się na głęboki kryzys, inni zaś wskazują na duże prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w Polsce. 2024 rok i ten nadchodzący okaże się jednak dla polskiej gospodarki trudny i w tej kwestii specjaliści są zgodni. Badania S&P Global PMI pokazują, że polski przemysł kurczył się w czerwcu w szybkim tempie.

Recesja to jednocześnie spadek aktywności gospodarczej, ale nie incydentalny, tylko trwający dłużej niż kilka miesięcy. Definicja głosi, że jest to zjawisko makroekonomiczne, które oznacza znaczne zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego, co wiąże się obniżeniem tempa wzrostu PKB. Samo słowo recesja pochodzi z języka łacińskiego – recessio i oznacza „cofanie się”.

Kształt danej litery odpowiada etapowi recesji na wykresie cyklu koniunkturalnego. Jak zauważają analitycy Pekao taki wynik to przede wszystkim efekt górki w zapasach i eksportu netto. Niestety pod kreską znalazło się spożycie indywidualne i publiczne, co zwiastuje, że w 2023 trudno będzie utrzymać tempo wzrostu. W danych za luty widać utrzymanie tego trendu — sprzedaż detaliczna rok do roku spadła aż o 5 proc.