Gelişmekte Olan Ülke Nedir ?

Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş ülkelerden bir adım geride yer alan ülkeleri ifade eder. Bu sınıflandırma, iktisadi ve hukuki parametrelerle gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük bir yaşam standardı, insani gelişim endeksi ve tam olarak gelişememiş bir sanayi altyapısı gibi faktörlere dayanır.

Bu ülkelerde genellikle şunlar gözlemlenir:

 • Daha düşük yaşam standardı: Gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük gelir seviyeleri ve yaşam kalitesi.
 • İnsani gelişim endeksi: Eğitim, sağlık ve yaşam beklentisi gibi faktörlerde gelişmiş ülkelere göre geride kalmış durumda olabilirler.
 • Sanayi altyapısı: Tam anlamıyla gelişmemiş bir sanayi altyapısı mevcuttur.
 • İthalat ve ihracat: Bu ülkeler, ithalat ve ihracat hacimlerini artırmaya çalışan ülkelerdir.
 • Kırsal-kentsel göç: Sanayileşme ve kentleşme süreçleri nedeniyle köyden kente göç oranı yüksektir.
 • Eğitim ve sağlık alanındaki gelişmeler: Yenilikler ve iyileştirmeler bu ülkelerde kendini gösterir.
 • Siyasi ve hukuki kurumlar: Gelişmekte olan ülkelerde bu alanlarda da gelişmeler yaşanır.

Örnek olarak, Azerbaycan, Cezayir, Nijerya, Polonya, Rusya, Sırbistan, Küba, Moldova, Gana, Çin, Kosta Rika, Ermenistan, Brezilya, Bahamalar, Hırvatistan, Mısır, Bosna Hersek, İran, Nepal, Gürcistan ve Kuveyt gibi ülkeler gelişmekte olan ülkeler arasında yer alır.,

Bu sınıflandırma, ülkelerin sağlık, eğitim, teknoloji, ulaşım ve hukuk gibi birçok faktörünü içerir. En önemli etken ise kişi başına düşen milli gelir miktarıdır. Bu miktarlar, vatandaşların ortalama gelir düzeyini belirler. Ancak, bu sınıflandırma kesin bir çizgi çekmek yerine, sürekli bir değişim içinde olan ülkeleri tanımlar.

Abd Bağımsızlık Savaşı Nedeni ?

Gelişmekte Olan Ülke
Gelişmekte Olan Ülke

Hangi ülkeler gelişmiş sayılır?

Gelişmiş ülkeler, ekonomik, sosyal ve teknolojik açıdan yüksek bir yaşam standardına sahip olan ülkelerdir. Bu ülkeler, genellikle aşağıdaki özellikleri taşır:

 1. Yüksek Gelir Seviyesi: Gelişmiş ülkeler, kişi başına düşen milli gelir açısından daha yüksek bir seviyede bulunur.
 2. İyi Eğitim ve Sağlık Hizmetleri: Eğitim ve sağlık alanında etkili hizmetler sunarlar. Okuryazarlık oranları yüksektir ve sağlık altyapıları gelişmiştir.
 3. Sanayileşme ve Teknoloji: Gelişmiş ülkeler, sanayileşmiş ve teknolojik olarak ileri düzeyde olan ülkelerdir. İleri teknolojiye sahip endüstrileri ve yüksek üretim kapasiteleri vardır.
 4. Altyapı ve Ulaşım: Yollar, köprüler, iletişim ağları ve ulaşım sistemleri gelişmiştir.
 5. İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü: Gelişmiş ülkeler, insan haklarına saygı gösterir ve hukukun üstünlüğünü korur.
 6. Çevre Koruma ve Sürdürülebilirlik: Bu ülkeler, çevre bilincine sahiptir ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekler.

Örnek olarak, İsveç, İsviçre, Almanya, Japonya, Kanada, Avustralya, ABD, Norveç, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler gelişmiş ülkeler arasında yer alır.

Unutulmamalıdır ki bu sınıflandırma sürekli bir değişim içindedir ve bazı ülkeler zaman içinde gelişebilir veya gerileyebilir. Ayrıca, gelişmişlik kavramı sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve çevresel faktörleri de içerir.

Gelişmekte Olan Ülke
Gelişmekte Olan Ülke

Neden bazı ülkeler daha az gelişmiştir?

Gelişmişlik düzeyi, birçok faktörün karmaşık etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Bazı ülkelerin daha az gelişmiş olmasının nedenleri şunlar olabilir:

 1. Tarih ve Kolonyalizm: Tarih boyunca bazı ülkeler, sömürgecilik ve işgal nedeniyle kaynaklarını kaybetmiş veya sömürülmüştür. Bu durum, ekonomik ve sosyal gelişmeyi olumsuz etkilemiştir.
 2. Ekonomik Faktörler:
  • Yoksulluk: Düşük gelir seviyeleri, yetersiz beslenme, sağlık hizmetlerine erişim eksikliği ve eğitim fırsatlarının kısıtlılığına yol açabilir.
  • Dengesiz Ekonomik Büyüme: Bazı ülkeler, ekonomik büyüme konusunda istikrarlı değildir. Bu, gelir dağılımını olumsuz etkileyebilir.
  • Dış Borçlar: Yüksek dış borçlar, ekonomik büyümeyi sınırlayabilir.
 3. Sosyal ve Kültürel Faktörler:
  • Eğitim Seviyesi: Eğitim fırsatlarına erişim eksikliği, insanların potansiyelini gerçekleştirmesini engelleyebilir.
  • Sağlık Hizmetleri: Yetersiz sağlık altyapısı, hastalıkların yayılmasına ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilir.
  • Kültürel Normlar: Bazı kültürel normlar, kadın hakları, eşitlik ve diğer alanlarda gelişmeyi engelleyebilir.
 4. Siyasi Faktörler:
  • İstikrarsızlık: Siyasi çatışmalar, iç savaşlar ve siyasi belirsizlik, ekonomik ve sosyal gelişmeyi olumsuz etkileyebilir.
  • Yönetim Kalitesi: Şeffaf ve etkili yönetim eksikliği, yolsuzluğa yol açabilir.
 5. Çevresel Faktörler:
  • İklim Değişikliği: İklim değişikliği, bazı ülkelerde tarım, su kaynakları ve doğal yaşamı olumsuz etkileyebilir.
  • Doğal Afetler: Depremler, seller ve diğer doğal afetler, gelişmekte olan ülkeleri zorlayabilir.

Bu faktörlerin etkileşimi, her ülkenin gelişmişlik düzeyini belirler. Her ülkenin benzersiz koşulları ve tarihsel deneyimleri vardır ve bu nedenle genellemeler yapmak zordur. Ancak, uluslararası işbirliği, adil ticaret, eğitim ve sağlık hizmetlerine yatırım yapmak, daha az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunabilir.

Gelişmekte Olan Ülke
Gelişmekte Olan Ülke

Neden bazı ülkeler daha fazla gelişmiştir?

Bazı ülkelerin daha fazla gelişmiş olmasının nedenleri çeşitli faktörlerle ilişkilidir. İşte bu ülkelerin daha yüksek gelişmişlik düzeyine sahip olmalarını sağlayan bazı etkenler:

 1. Ekonomik Stabiliteleri ve Yüksek Gelir Seviyeleri: Bu ülkeler, güçlü ekonomilere sahiptir ve kişi başına düşen milli gelir seviyeleri yüksektir. Sanayileşme, ticaret ve yatırım olanakları bu ekonomik başarıya katkıda bulunur.
 2. Eğitim ve Sağlık Hizmetleri: Gelişmiş ülkeler, kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleri sunar. İyi eğitimli insan kaynağı, teknolojik ilerlemeyi destekler.
 3. Altyapı ve Teknoloji: İyi gelişmiş ülkeler, modern altyapıya sahiptir. İletişim ağları, ulaşım sistemleri ve enerji altyapısı gelişmiştir. Teknolojik yenilikler bu ülkelerde yaygındır.
 4. İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü: Gelişmiş ülkeler, insan haklarına saygı gösterir ve hukukun üstünlüğünü korur. Adil yargı sistemi ve şeffaf yönetim bu ülkelerin temel özelliklerindendir.
 5. Çevre Koruma ve Sürdürülebilirlik: Bu ülkeler, çevre bilincine sahiptir ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekler. Temiz enerji, doğal kaynak yönetimi ve çevre koruma önemlidir.
 6. Sosyal Refah ve İnsan Mutluluğu: Gelişmiş ülkeler, vatandaşlarının refahını önemser. Sosyal güvenlik ağları, sağlık sigortası ve yaşam kalitesi bu ülkelerde yüksektir.

Örnek olarak, İsveç, İsviçre, Almanya, Japonya, Kanada, Avustralya, ABD, Norveç, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler, bu faktörleri başarıyla uygulayan gelişmiş ülkeler arasında yer alır. Ancak, her ülkenin benzersiz koşulları ve tarihsel deneyimleri olduğunu unutmamalıyız. Gelişmişlik kavramı, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve çevresel faktörleri içerir.

Pers İmparatorluğu Tarihi – Özellikleri

Gelişmişlik kavramı sadece ekonomik mi?

Gelişmişlik kavramı sadece ekonomik değildir. Ekonomik faktörler önemli olsa da, gelişmişlik daha geniş bir perspektifi içerir. İşte gelişmişlik kavramının sadece ekonomik olmayan yönleri:

 1. Sosyal ve Kültürel Gelişim: Gelişmiş ülkeler, insan haklarına saygı gösterir, eğitim ve sağlık hizmetleri sunar. Kültürel çeşitlilik ve sanatsal gelişim de bu kavramın bir parçasıdır.
 2. Eğitim ve Bilgi Seviyesi: Eğitim düzeyi, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini etkiler. İyi eğitimli insan kaynağı, teknolojik ilerlemeyi destekler.
 3. Sağlık ve Yaşam Kalitesi: Gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri etkili ve yaygındır. İnsanların yaşam beklentisi yüksektir.
 4. Çevre Koruma ve Sürdürülebilirlik: Gelişmiş ülkeler, doğal kaynakları korur ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekler.
 5. Altyapı ve Teknoloji: İyi gelişmiş ülkeler, modern altyapıya sahiptir. İletişim ağları, ulaşım sistemleri ve enerji altyapısı gelişmiştir.
 6. İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü: Adil yargı sistemi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı, gelişmişlik düzeyini yansıtır.

Sonuç olarak, gelişmişlik kavramı, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel faktörleri içerir. Her ülkenin benzersiz koşulları ve tarihsel deneyimleri olduğunu unutmamalıyız. Bu nedenle, gelişmişlik değerlendirmesi çok boyutlu bir yaklaşım gerektirir.