Husiler Kimdir ?

Husiler, İslam’ın Şii mezhebinin Zeydi koluna mensup olan bir siyasi hareket ve devlet kurumu olan Yemen’de bulunan Zeydiyye mezhebinin savunucusudur. Yemen’deki Zeydi topluluğunun liderliğini üstlenmiş ve bölgede politik etkinlik göstermiştir. Hareket, adını, 15. yüzyılda Yemen’de hüküm süren Zeydi imamı olan ve Hussain adında bir liderin ardından almıştır. Tarih boyunca Yemen’in siyasi ve dini yapısında önemli bir rol oynamış ve günümüzde Yemen’deki iç savaşın ana aktörlerinden biri olarak öne çıkmıştır. Husilerin etkisi, Yemen’deki siyasi ve insani krizi derinleştirmiş ve bölgenin istikrarını tehdit etmiştir.

Husilerin Mezhebe Nedir ?

Husilerin mezhebi şiidir.

Husiler Ne İstiyor ?

Hedefleri ve istekleri, genellikle siyasi, dini ve ekonomik alanlarda değişkenlik gösterebilir ve karmaşık bir şekilde ele alınır. Ancak, genel olarak, ana hedefleri şunlar olabilir:

  1. Siyasi Temsil: Yemen’deki Zeydi topluluğunun siyasi temsilini sağlamak ve Zeydi inançlarını desteklemek için hareket ederler. Bu, Husilerin Yemen’deki siyasi arenada daha fazla etki ve güç kazanma arayışını içerir.
  2. Ekonomik Adalet: Yemen’de ekonomik adaletin sağlanmasını ve toplumun daha adil bir şekilde paylaşımını savunurlar. Bu, gelir eşitsizliği ve yoksullukla mücadele etmeyi içerebilir.
  3. Dış Müdahaleye Karşı Direniş: Yemen’deki dış müdahalelere ve özellikle Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Yemen’e yönelik askeri operasyonlarına karşı direnç gösterirler. Husiler, Yemen’in iç işlerine dış müdahaleye karşı çıkarlar ve bu müdahaleleri “yabancı işgali” olarak nitelendirirler.
  4. Zeydi İnancının Korunması: Zeydi inancının ve kültürünün korunmasını ve geleneksel Zeydi değerlerinin devamını sağlamayı hedeflerler. Bu, dini ve kültürel kimliklerinin Yemen’deki diğer gruplarla eşit şartlarda tanınmasını ve yaşamasını içerebilir.

İstekleri ve hedefleri, Yemen’deki karmaşık siyasi ve dini dinamiklerin bir yansımasıdır ve çeşitli iç ve dış faktörlerden etkilenir. Bu nedenle, belirli bir dönemdeki talepleri ve eylemleri değişebilir.

Husilerin Askeri Gücü Nedir ?

Askeri gücü, Yemen’deki iç savaşın bir sonucu olarak zamanla değişmiş ve gelişmiştir. Yemen’de İran destekli bir askeri güç olarak tanımlanmaktadır ve çatışmalarda aktif rol oynamaktadırlar. Milisleri, Yemen’in kuzeyindeki dağlık bölgelerde kökenini alan ve Zeydi mezhebine bağlı olan silahlı gruplardır. Ancak, Husi gücü sadece bu milislerden oluşmamaktadır.

Askeri gücü, Yemen ordusundan ve eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh’e bağlı güçlerden de destek almaktadır. Saleh, özellikle başkent Sanaa’nın kontrolünü ele geçirmek için ittifak kurmuştur. Ancak, Saleh’in 2017’deki ölümünden sonra, Husiler ve Saleh’e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanmıştır.

Husilerin silahlı gücü, Yemen’deki çeşitli askeri birimlerden ve silah depolarından elde ettikleri silahlarla desteklenmektedir. Özellikle, İran’dan gelen lojistik ve silah yardımlarıyla Husi gücü güçlendirilmektedir. Bunlar arasında roketler, tanksavar füzeleri, insansız hava araçları (İHA’lar) ve diğer ağır silahlar bulunmaktadır.

Ancak, askeri gücü sadece askeri teçhizatla sınırlı değildir. Aynı zamanda, Yemen’deki nüfusun desteğini arkasına alarak ve yerel aşiretlerle ittifaklar kurarak siyasi ve toplumsal alanlarda da güçlü bir etkiye sahiptirler. Bu nedenle, askeri gücünü tam olarak anlamak için sadece silahlı gücü değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasi etkilerini de göz önünde bulundurmak önemlidir.

Husiler Kaç Kişidir ?

Askeri gücünün tam sayısı net bir şekilde bilinmemektedir, çünkü bu gruplar çoğunlukla gizli ve dağlık bölgelerde operasyonlarını yürütmektedirler. Ancak, tahminlere göre, milislerinin Yemen genelinde on binlerce savaşçıya sahip olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, bu rakamların kesin bir doğruluğu olmadığı ve değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, destek aldığı diğer güçler de hesaba katıldığında, toplam askeri gücün daha geniş bir yelpazede olduğu söylenebilir.

Husiler
Husiler

Husilerin Bu Zamana Kadar Yaptığı Saldırılar ?

Yemen’deki iç savaş boyunca gerçekleştirdiği saldırılar çeşitli yerlerde ve farklı zamanlarda meydana gelmiştir. Bu saldırılar genellikle askeri hedeflere, sivil yerleşimlere, altyapıya ve uluslararası hedeflere yönelik olmuştur. İşte Husilerin bu zamana kadar gerçekleştirdiği bazı önemli saldırılar:

  1. Roket ve Füze Saldırıları: Yemen dışındaki ülkeler, özellikle de Suudi Arabistan’a yönelik roket ve füze saldırıları düzenlemiştir. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ve diğer büyük şehirlerindeki havaalanları, askeri üsler ve enerji tesisleri Husi saldırılarının hedefi olmuştur.
  2. Sınır İhlalleri ve Saldırılar: Yemen’in güney sınırlarına yakın bölgelerde sık sık sınır ihlalleri yapmış ve Suudi Arabistan ve diğer komşu ülkelere yönelik saldırılar düzenlemiştir.
  3. Yerel Çatışmalar ve Muharebeler: Yemen’in farklı bölgelerinde yerel güçlerle çatışmalara girmiş ve kimi zaman kentlerin kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştır. Özellikle başkent Sanaa ve Hudaydah gibi stratejik şehirlerde çatışmalar yoğunlaşmıştır.
  4. Denizde Saldırılar: Yemen’in batı kıyılarında bulunan uluslararası sularda deniz trafiğini hedef alan saldırılar gerçekleştirmiş ve ticari gemilere, savaş gemilerine ve uluslararası gemi trafiğine zarar vermiştir.

Gerçekleştirdiği bu saldırılar, Yemen’deki iç savaşın derinleşmesine ve bölgedeki insani krizin büyümesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca, uluslararası toplumun da bu saldırılar nedeniyle Yemen’deki çatışmaya ve insani krize ilişkin kaygılarını artırmıştır.

Bunun gibi daha fazlası için tıklayınız..