Hz İsa’nın Ölümü ve Hz İsa Kimdir ?


Hz. İsa, İsrailoğullarına gönderilmiş olan peygamberlerin sonuncusudur ve peygamberlik sıralamasında en yüksek derecede, dördüncü sıradadır. Hz İsa’nın Ölümü, Hayatı, mucizeleri gibi konularda bilgi sahibi olmak istiyorsanız, aşağıda Hz. İsa’nın hayatına dair önemli noktaları bulabilirsiniz.

Hz İsa'nın Ölümü ve Hz İsa Kimdir ?
Hz İsa’nın Ölümü ve Hz İsa Kimdir ?

Hazreti İsa peygamber, Yahya peygamber’in doğumundan sadece altı ay sonra, Kudüs’te dünyaya gelmiş ve Kur’an’da ismi geçen, hakkında detaylı bilgiler bulunan peygamberler arasında yer almaktadır. Hazreti İsa, otuz yaşına geldiğinde peygamberlik görevini üstlenmiştir.

Hz İsa Kimdir ?


Hazreti İsa, Hristiyanlık ve İslam gibi büyük dünya dinlerinde önemli bir figürdür. Hristiyanlık’a göre İsa Mesih (Jesus Christ), Tanrı’nın Oğlu olarak kabul edilir ve insanlığı günahlarından kurtarmak için Tanrı’nın kurtarıcı planını gerçekleştiren bir peygamber, öğretmen ve kurtarıcı olarak görülür. İncil’e göre, İsa, Meryem tarafından doğaçlama olarak, Kudüs’te Bethlehem’de doğmuş, mucizeler gerçekleştirmiş, öğretilerde bulunmuş, çarmıha gerilmiş ve üçüncü gününde ölümden dirilmiştir.

İslam’a göre ise Hazreti İsa (İsa İbn Meryem), Allah’ın elçisi ve peygamberidir. Kur’an, İsa’nın doğumunu, mucizelerini ve tebliğini anlatır. Ancak, İslam inancına göre İsa çarmıha gerilmemiş, Allah tarafından korunmuş ve cennete yükseltilmiştir. İslam, İsa’yı büyük bir peygamber ve Mesih olarak kabul eder, ancak Hristiyanlıktaki Tanrı’nın Oğlu doktriniyle uyuşmayan noktalarda farklı bir anlayışa sahiptir.

Hz İsa'nın Ölümü ve Hz İsa Kimdir ?
Hz İsa’nın Ölümü ve Hz İsa Kimdir ?

Kısaca Hz İsa’nın Hristiyanlık ve İslam’daki Hayatı

Hz. İsa Hristiyanlık’a Göre Hayatı

 • Doğum: İsa Mesih, Meryem’in bakire olarak doğurduğu bir mucize olarak kabul edilir. Doğumu, Bethlehem’de bir ahırda gerçekleşmiştir.
 • Mucizeler ve Öğretiler: İsa, çeşitli mucizeler gerçekleştirmiştir. İnciller, suyu şaraba çevirme, ölüleri diriltme, körleri iyileştirme gibi olağanüstü işlerini anlatır. Aynı zamanda etkileyici ahlaki öğretiler de vermiştir.
 • Çarmıha Gerilme ve Diriliş: İsa, liderlik ettiği hareket ve öğretileri nedeniyle dönemin Romalı yetkililer tarafından çarmıha gerilmiştir. Üçüncü gününde ise ölümden dirilmiş ve öğrencilerine görünmüştür.

Hz. İsa İslam’a Göre Hayatı

 1. Doğum: İsa İbn Meryem, İslam’a göre, Meryem’in Allah’ın bir emriyle bakire olarak doğurduğu bir peygamberdir. Doğumu, Kudüs’te gerçekleşmiştir.
 2. Mucizeler ve Tebliğ: İsa, İslam geleneğine göre de çeşitli mucizeler gerçekleştirmiştir. İslam’a göre, İsa tebliğ görevini Allah’ın bir elçisi olarak yerine getirmiştir.
 3. Çarmıha Gerilme ve Yükselme: İslam inancına göre, İsa çarmıha gerilmedi. Allah tarafından korunmuş ve cennete yükseltilmiştir. İslam, İsa’nın çarmıha gerilmemesi konusunda Hristiyanlıktan farklı bir perspektife sahiptir.
Hz İsa'nın Ölümü ve Hz İsa Kimdir ?
Hz İsa’nın Ölümü ve Hz İsa Kimdir ?

Hz. İsa’nın Mucizeleri


Hz. İsa’nın hayatı, Hristiyanlık inançlarına göre Kutsal Kitap’ta yer alan İncil’de anlatılmaktadır. İncil’e göre, İsa’nın birçok mucizevi olayı vardır. İşte bazı önemli mucizeleri:

 • Su’da Yürüme Mucizesi: İsa’nın en bilinen mucizelerinden biri, gölde yürüme olayıdır. İsa, havarileriyle birlikte göl üzerinde yürüyerek onlara mucizevi bir şekilde ulaşmıştır. Bu olay, Matta, Markos ve Yuhanna İncilleri’nde yer alır.
 • Suyu Şaraba Çevirme Mucizesi: İsa’nın Kana düğünü adı verilen bir yerde, suyu şaraba çevirdiği anlatılır. Bu olay Yuhanna İncili’nde bulunmaktadır.
 • Körleri İyileştirme: İsa’nın birçok körü görme yetilerine kavuşturduğu anlatılır. Bu mucize, Matta, Markos ve Luka İncilleri’nde yer alır.
 • Ölüleri Diriltme Mucizesi: İsa, ölüleri dirilttiği birkaç olayda yer alır. Lazarus’un diriltilmesi en bilinenidir ve Yuhanna İncili’nde anlatılmaktadır.
 • 5.000 Kişiyi Besleme: İsa, az sayıda ekmek ve balığı kullanarak büyük bir kalabalığı doyurduğu anlatılır. Bu olay, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri’nde yer almaktadır.
 • Rüzgarı Yatıştırma Mucizesi: İsa, havarileriyle birlikte gölde seyahat ederken çıkan şiddetli fırtınayı sakinleştirdiği anlatılır. Bu olay, Matta, Markos ve Luka İncilleri’nde bulunmaktadır.
 • Cüzamlıları İyileştirme: İsa’nın birkaç cüzamlıyı iyileştirdiği anlatılır. Bu mucize, Matta ve Luka İncilleri’nde yer alır.

Hz İsa’nın Ölümü

Hristiyanlık inancına göre, İsa’nın ölümü, İsa’nın çarmıha gerilerek gerçekleşmiştir. Bu olay, Hristiyanlar tarafından önemli bir dini olay olarak kabul edilir ve Hristiyanlığın temel doktrinlerinden birini oluşturur. İncil’e göre, İsa, M.S. 30 veya 33 yıllarında Kudüs’te çarmıha gerilmiştir.

Hristiyanlık inancına göre, İsa’nın ölümü, insanların günahlarından kurtuluşu sağlamak amacıyla Tanrı’nın bir lütuf eylemidir. İsa’nın ölümü ve ardından gerçekleşen dirilişi, Hristiyanların günahlarına kefaret oluşturduğuna inanılan önemli olaylardır. Bu olayların Hristiyanlar arasında Paskalya bayramında kutlandığı bilinir. İncil’e göre, İsa’nın ölümü ve dirilişi, Tanrı’nın insanlıkla kurduğu yeni bir antlaşmanın temelini oluşturur. Bu inançlar, Hristiyanlık içinde farklı mezhepler ve teolojik görüşler arasında çeşitlilik gösterir.

Diğer Tarih Bilgilerine Göz Atmak İçin Tıklayın…

Hz İsa'nın Ölümü ve Hz İsa Kimdir ?
Hz İsa’nın Ölümü ve Hz İsa Kimdir ?