Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, işsizlik rakamları güncellendi. Rapora göre, işsizlik oranında yaşanan değişim, ekonomik durum ve istihdam trendleri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Bu veriler, iş gücü piyasasındaki gelişmeleri değerlendirmek ve ekonomik yönlendirmeler yapmak adına önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Ayrıca, işsizlik rakamlarının analizi, hükümet politikalarının etkilerini değerlendirmek ve iş dünyasındaki paydaşların stratejilerini belirlemek açısından da kritik bir rol oynuyor.

İşsizlik Rakamları Kaç ?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre, Kasım ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9,0 olarak gerçekleşti. 15 ve üzeri yaş grubundaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranındaki 0,4 puanlık artışla birlikte bu oran %9,0 olarak kaydedildi. Cinsiyet bazında incelendiğinde, işsizlik oranı erkeklerde %7,5, kadınlarda ise %11,8 olarak tahmin edildi.

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki aya göre 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise %48,2 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran %65,4 iken, kadınlarda %31,3 olarak kaydedildi. İşgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak %52,9 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran %70,7, kadınlarda ise %35,5 olarak belirlendi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %16,5 olarak kaydedildi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %14,2, kadınlarda ise %20,7 olarak tahmin edildi.

Ayrıca, mevsim etkisinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 43,8 saat olarak gerçekleşti. Atıl işgücü oranı ise bir önceki aya göre 1,3 puan artarak %22,7 olarak kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,9 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.

Diğer Güncel Konular Göz Atmak İçin Tıklayın…