Şizofren Nedir ?

Beyindeki kimyasal dengesizlikler veya genetik faktörler gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bir psikiyatrik bozukluktur. Bu bozukluk, kişinin gerçeklik algısını değiştirir, düşünme şeklini etkiler ve genellikle yanıltıcı duyusal algılar yaşamasına yol açar. Belirli semptomlar arasında halüsinasyonlar, yanıltıcı inançlar (delüzyonlar), düzensiz düşünce desenleri ve duygulanım bozuklukları gibi çeşitli belirtilerle karakterizedir. Bu belirtiler, kişinin günlük yaşamını etkileyebilir ve sosyal ilişkilerini zorlaştırabilir. Tedavi genellikle antipsikotik ilaçlar ve psikoterapiyi içerir ve erken tanı ve tedavi ile semptomların kontrol altına alınması mümkündür. Ancak, her vakası farklıdır ve tedaviye yanıt da bireyden bireye değişebilir.

Şizofren Belirtileri

 1. Hallüsinasyonlar: Kişi gerçekte olmayan şeyleri duyma, görme, hissetme, koklama veya tatma gibi duyusal deneyimler yaşayabilir. Örneğin, sesler duyma veya görüntüler görme gibi.
 2. Delüzyonlar: Yanlış inançlar veya saplantılı düşüncelerdir. Kişi, gerçeklikle uyuşmayan ve genellikle mantıksız olan şeylere inanabilir. Örneğin, kendini takip edildiğine, birisi tarafından kontrol edildiğine veya olağandışı güçlere sahip olduğuna inanma gibi.
 3. Düzensiz Düşünce ve Konuşma: Kişinin düşünme ve konuşma tarzı anlaşılması zor olabilir. Mantıksal bir bağlantı olmayabilir ve düşünceler arasında anlam kayması yaşanabilir.
 4. Duygusal Düzeyde Bozukluklar: Kişinin duygusal tepkileri, duyguları ve ifade biçimi değişebilir. Duygusal tepkiler ani ve uygun olmayan olabilir.
 5. Sosyal İzolasyon: Genellikle sosyal geri çekilmeyle ilişkilidir. Kişi, ilişkilere katılmaktan kaçınabilir veya sosyal etkileşimlerde zorlanabilir.
 6. İşlevsellikte Bozulma: Kişinin günlük yaşam aktivitelerini sürdürme yeteneğini etkileyebilir. İş, okul veya kişisel bakım gibi alanlarda zorluklar yaşanabilir.
 7. Negatif Belirtiler: Duygusal ifade eksikliği, az konuşma, duygusal soğukluk ve motivasyon eksikliği gibi belirtilerdir. Bu belirtiler, kişinin işlevselliğini daha da etkileyebilir.

Bu belirtiler her bireyde farklı şekilde görülebilir , bireyin yaşam tarzı ve çevresel faktörlerle de etkilenebilir. Ancak, bir kişinin tanısı alabilmesi için belirtilerin birkaç haftadan daha uzun bir süre boyunca devam etmesi ve günlük yaşamı etkilemesi gerekmektedir. Ayrıca, belirtilerin bir psikiyatrist veya uzman tarafından değerlendirilmesi ve teşhis edilmesi gerekmektedir.

Şizofren Neden Olur ?

Genellikle birden fazla faktörün etkileşimi sonucunda ortaya çıkan karmaşık bir bozukluktur. Bununla birlikte, şu faktörler şizofreninin oluşumunda rol oynayabilir:

 1. Genetik Yatkınlık: Genetik faktörler, riskini artırabilir. Aile geçmişinde olan bireylerde, bu bozukluğu geliştirme olasılığı daha yüksektir. Fakat tek başına genetik yatkınlık yeterli değildir, çevresel etkenler de bu genetik yatkınlığı tetikleyebilir.
 2. Beyin Kimyası ve Yapısı: Beyindeki kimyasal dengesizlikler ve yapısal değişiklikler, gelişimine katkıda bulunabilir. Özellikle dopamin gibi nörotransmitterlerin düzensiz salınımı bu bozuklukla ilişkilendirilmiştir.
 3. Çevresel Faktörler: Çocukluk çağındaki travmatik deneyimler, stresli yaşam olayları, sosyal izolasyon gibi çevresel faktörler riskini artırabilir. Gebelik ve doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar da bu bozukluğun gelişiminde etkili olabilir.
 4. Nörogelişimsel Faktörler: Beynin doğru şekilde gelişmemesi veya erken yaşta beyin hasarı gibi nörogelişimsel sorunlar riskini artırabilir.
 5. Madde Kullanımı: Uzun süreli madde kullanımı, özellikle erken yaşlarda başlayan ve beyin gelişimini etkileyen madde kötüye kullanımı, riskini artırabilir.

Bu faktörlerin karmaşık bir etkileşimi sonucunda bireylerde gelişebilir. Ancak, herkesin yaşamı ve çevresi farklıdır, bu nedenle şizofreniye yol açan spesifik nedenler bir kişiden diğerine değişebilir.

Şizofreni Genetik Mi ?


Evet, genetik bir bileşene sahiptir. Araştırmalar, aile geçmişinde olan bireylerin bu bozukluğu geliştirme riskinin genel popülasyona göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yakın bir aile üyesinde (örneğin, ebeveyn veya kardeş) olan bir kişiningeliştirme olasılığı, genel popülasyondaki insanlara göre çok daha yüksektir.

Ancak, genetik yatkınlığın tek başınatetiklemediği unutulmamalıdır. Çevresel faktörlerin de bu genetik yatkınlığı etkileyebileceği ve yol açabileceği düşünülmektedir. Örneğin, çocukluk çağındaki travmatik deneyimler, stresli yaşam olayları, sosyal izolasyon gibi çevresel etkenler, genetik yatkınlığı olan bireylerde gelişimini tetikleyebilir veya etkileyebilir.

Şizofreni Tedavisi

Tedavisi, bireyin semptomlarını azaltmak, işlevselliğini artırmak ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak amacıyla multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. İşte şizofreni tedavisinin temel unsurları:

 1. İlaç Tedavisi: Antipsikotik ilaçlar, semptomlarını kontrol altına almak için genellikle kullanılır. Bu ilaçlar, beyindeki kimyasal dengesizlikleri düzeltebilir ve halüsinasyonlar, delüzyonlar, düzensiz düşünce desenleri gibi belirtileri azaltabilir. Ancak, her birey için en etkili ilaç ve dozaj farklılık gösterebilir.
 2. Psikoterapi: Bireysel terapi veya grup terapisi gibi psikoterapi teknikleri, bireyin semptomlarını yönetmesine, duygusal problemlerle başa çıkmasına ve sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir. Kognitif davranışçı terapi (KDT), destekleyici terapi ve aile terapisi gibi terapi yöntemleri sıkça kullanılır.
 3. Destekleyici Bakım ve Rehabilitasyon: Olan bireylere günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri ve topluma yeniden entegre olmaları konusunda destek sağlanmalıdır. Mesleki rehabilitasyon, eğitim ve iş becerileri geliştirme programları gibi destekleyici hizmetler faydalı olabilir.
 4. Sosyal Hizmetler: Konut hizmetleri, sosyal yardım, finansal destek ve diğer sosyal hizmetler, şizofreni hastalarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
 5. Aile Destek ve Eğitimi: Aile üyelerine, hakkında eğitim verilmesi ve onlara hastalığı anlama, destek sağlama ve etkili iletişim becerileri geliştirme konusunda yardım edilmesi önemlidir. Aile terapisi, aile içi ilişkileri güçlendirmeye ve ailenin birlikte hastalıkla başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Tedavisi, bireyselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir ve bir psikiyatrist tarafından düzenli olarak izlenmelidir. Tedaviye erken başlamak ve düzenli takip sağlamak, semptomların kontrol altına alınması ve işlevselliğin artırılması açısından önemlidir.

Şizofreni Tedavisi Ne Kadar Sürer ?

Tedavisi, bireyin semptomlarının şiddeti, tedaviye verdiği yanıt, tedaviye ne zaman başlandığı ve tedaviye ne kadar sıkı uyulduğu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Ancak, tedavisi genellikle uzun vadeli bir süreçtir.

İdeal olarak, tedavisi ömür boyu devam etmelidir. İlaç tedavisi genellikle semptomları kontrol altında tutmak için sürekli olarak kullanılmalıdır. Ancak, semptomlar kontrol altına alındığında veya azaldığında, ilaç dozları ve tedavi planı gözden geçirilebilir.

Psikoterapi de genellikle düzenli olarak devam etmelidir. Bireyin duygusal ve sosyal iyilik halini sürdürmek ve geliştirmek için psikoterapiye olan ihtiyaçlar değişebilir, bu nedenle uzun vadeli bir süreç olabilir.

Şizofreni Türleri

 1. Paranoid Şizofreni: Paranoid belirtiler genellikle sanrılar ve halüsinasyonlarla ilişkilidir. Kişi, gerçeklikle uyuşmayan yanıltıcı inançlar geliştirir ve sıklıkla kendisini takip edildiğini veya zarar göreceğini düşünür.
 2. Hezeyanlı (Hezeyanal) Şizofreni: Bu alt türde, kişi şiddetli ve sabit yanıltıcı inançlara sahiptir. Örneğin, kişi kendini bir ünlü, tanrı ya da özel bir misyonun sahibi olarak görebilir.
 3. Duygusal-İfade Şizofrenisi (Katatonik Şizofreni): Bu alt türde, kişinin duygusal ifadesi azalmış veya anormaldir. Ayrıca, kişinin hareketlerinde ve fiziksel aktivitelerinde önemli azalmalar veya aşırı hareketlilikler gözlemlenebilir.
 4. Sapıklık Şizofrenisi (Hebefrenik Şizofreni): Bu alt türde, kişi genellikle duygusal ifade eksikliği, saçma ve karmaşık konuşmalar, anlamsız davranışlar ve genel olarak uyumsuz davranışlar sergiler.
 5. Rezidüel Şizofreni: Bu alt tür, kişinin daha önceki belirtilerinin hafiflediği veya azaldığı, ancak semptomların tamamen kaybolmadığı dönemi tanımlar. Kişi hala şizofreni semptomlarına sahip olabilir, ancak bu semptomlar belirgin değildir.

Her bir alt türü farklı semptomlar ve seviyelerde işlevsellik kaybı ile karakterizedir. Ancak, bazı vakalarda kişiler farklı alt türlerin belirtilerini bir arada gösterebilir veya zaman içinde alt türler arasında değişiklikler yaşayabilirler. Tanı ve tedavi, belirtilerin karmaşıklığına ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, dair tanı ve tedavi süreci dikkatlice ve bireysel olarak ele alınmalıdır.

Bunun gibi daha fazlası için tıklayınız