Ünlü Şairlerin Şiirleri Ve Hayatları

Bu beş Ünlü Şairlerin Şiirleri Türk şair, edebiyat dünyasına muazzam katkılarda bulunmuştur. Nazım Hikmet, cesur ve yenilikçi tarzıyla tanınır; şiirleri toplumsal ve insani meselelere dair derinlikli bakış açıları sunar. Cemal Süreya, incelikli dili ve duyarlı anlatımıyla edebiyatseverlerin kalbinde taht kurmuş bir şairdir. Ahmet Haşim, kendine özgü melankolik havasıyla dikkat çeker; şiirlerinde aşk, özlem ve geçmişe özlem sıkça işlenir. Cahit Sıtkı Tarancı, doğaya duyduğu derin sevgiyle bilinir ve şiirlerinde genellikle tabiatın güzelliklerine vurgu yapar. Attilâ İlhan ise sert eleştirileri ve güçlü söylemiyle tanınır; şiirlerinde toplumsal ve politik konulara sıkça yer verir. Bu şairler, Türk edebiyatının zenginliklerini ve çeşitliliğini temsil ederler, eserleri günümüzde bile okuyucuları etkilemeye devam etmektedir.

  • Nazım Hikmet
  • Cemal Süreya
  • Ahmet Haşim
  • Cahit Sıtkı Tarancı
  • Fazıl Hüsnü Dağlarca
  • Attilâ İlhan

Nazım Hikmet

Nazım Hikmet, 20. yüzyılın en önemli Türk ünlü şairlerin şiirleri arasından biridir. İsmi asıl olarak Nazım Hikmet Ran’dır. 15 Ocak 1902’de Selanik’te doğmuştur. Babası Hikmet Bey, Selanik’te Müslüman bir ailenin çocuğu iken annesi Ayşe Celile Hanım, Selanikli bir Rum ailesinden gelmiştir. İlköğrenimini Selanik’te tamamladıktan sonra, ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etmişlerdir.

Gençlik yıllarında edebiyat ve siyasetle ilgilenmeye başlamış, İstanbul’da Galatasaray Lisesi’nde öğrenim görmüştür. Daha sonra Almanya’ya giderek ekonomi eğitimi almış, fakat edebiyat çalışmalarına ağırlık vermiştir. Almanya’da komünist düşüncelerle tanışmış ve bu fikirler etrafında toplanan Türk gençlerinin arasında yer almıştır.

Nazım Hikmet’in şiirleri, toplumsal duyarlılık, aşk, özgürlük ve insanlık gibi temaları işler. Komünist düşünceler ve halkçı idealleriyle tanınan Nazım Hikmet, eserlerinde sık sık bu ideallere vurgu yapmıştır.

Siyasi görüşleri nedeniyle Türkiye’de pek çok kez hapis cezasına çarptırılmış, bir kısmını hapiste geçirmiş ve bir kısmını da sürgün hayatında geçirmiştir. 1950’lerin sonlarında SSCB’ye kaçmış ve orada yaşamıştır. Ancak sonraları Türkiye’ye dönüş isteğiyle dolmuş, ancak ölümünden kısa bir süre önce, 3 Haziran 1963’te Moskova’da hayata gözlerini yummuştur.

Nazım Hikmet’in eserleri, Türk edebiyatında ve dünya edebiyatında önemli bir yer tutar. Şiirleri, romanları ve tiyatro oyunları birçok dile çevrilmiş ve geniş bir okuyucu kitlesi tarafından sevilmiştir.

Ünlü Şairlerin Şiirleri Ve Hayatları
Ünlü Şairlerin Şiirleri Ve Hayatları

Seni İçimden Terk Ediyorum

Binmediğim hiç bir otobüs
Beklemediğim hiç bir durak kalmadı bu şehirde
Gittikçe azalıyor hayat
Neyi erken yaşadıysam
Hep ona geç kalıyorum
Sana göçüyorum her sonbahar
Yolların çıkmıyor aşkıma
Unuttuğun yağmurların adı saklımda
Seni içimden terk ediyorum

Susmaktan yoruldum
Kuşlar ve şarkılar,
bu şehri terk edeli
Efkar demliyorum gözlerimde
yaşlarımı,
yanağıma varmadan öldürüyorum
Tam sancağımdan yaralıyorum kendimi
Alnını yüreğime dayadığın güne bakıp
Seni içimden terkediyorum

Ne unutacak kadar nefret ettin
Ne hatırlayacak kadar sevdin
Yıkık bir duvar kadar bile
Pişman değilsin biliyorum
Beni hep bulmamak için aradın
Yanıldığımdın
Yangınımdın
Yangındın

Sensizliğe yenilmek
Sana yenilmekten zor olsada
Ardımda bir sürü "belki"ler bırakarak
Seni içimden terk ediyorum

Şimdi
İçimde öldürecek bir anı bile bulamayan
İki yarım kaldık
Tamamlayamadık bizi
Elinden tutamadık yanlızlığımın
Saçlarımıda uzaklarına gömdün

İçimin mavisi senin okyanusundandı
Al! geri veriyorum.
Kilitleri hep yanlış kapılara vurdun
Devrilmiş vagonlara dönerken gözlerim
Sana bensizliği terkediyorum

"Yarime uzanmayan bütün dallar kırık" demiştin
Aşk içinde doğmuşsa nereye kaçabilirdi?

Ne tuhaf değil mi?
İçimi acıtanda sendin
Acımı dindirecek olanda.
"Ya öldür beni"dedim
Ya da git benden.
İçi bulanık bir sevdanın ucunda
Seni kaybettim.
Aldırmadın aldırmalarıma
Bir gecede yakıp yarini
Şafaklara sattın ihanetini
Küllerime basanlar bile utandı yaptığından
İşte soluk bir ömrün son nefesi
Benden
İçimden
Terkediyorum.

Cemal Süreya

Cemal Süreya, Türk edebiyatının ünlü şairlerin şiirleri içinnde bulunur. İsmet Cemal Süreya olarak da bilinir. 1931 yılında İstanbul’da doğmuş ve 1990 yılında İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. Hayatı boyunca edebiyata ve gazeteciliğe önemli katkılarda bulunmuştur.

Süreya, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından öğretmenlik yapmış ve gazeteciliğe başlamıştır. Dönemin önemli dergilerinde şiirleri ve yazıları yayımlanmıştır.

Şiirlerinde genellikle aşk, özlem ve insan ilişkileri gibi temaları işlemiştir. Modern Türk şiirinde önemli bir yere sahiptir ve eserleriyle geniş bir okur kitlesi tarafından sevilir. “Beni Öp Sonra Doğur Beni” ve “Üvercinka” gibi şiir kitaplarıyla tanınır. Ayrıca, “Herşey Yolunda”, “Sevda Sözleri” ve “Güzel Günler Göreceğiz” gibi deneme ve eleştiri kitapları da bulunmaktadır.

Cemal Süreya, Türk şiirine yaptığı katkılarla ve özgün tarzıyla edebiyat dünyasında önemli bir yer edinmiştir.

Ünlü Şairlerin Şiirleri Ve Hayatları
Ünlü Şairlerin Şiirleri Ve Hayatları

BENİ ÖP SONRA DOĞUR BENİ

Şimdi
utançtır tanelenen
sarışın çocukların başaklarında.

Ovadan
gözü bağlı bir leylak kokusu ovadan
çeviriyor o küçücük güneşimizi.

Taşarak evlerden taraçalardan
gelip sesime yerleşiyor.

Sesimin esnek baldıranı
sesimin alaca baldıranı.

Ve kuşlara doğru
fildişi: rüzgârın tavrı.
Dağ: güneş iskeleti.

Tahta heykeller arasında
denizin yavrusu kocaman.

Kan görüyorum taş görüyorum
bütün heykeller arasında
karabasan ılık acemi
“uykusuzluğun sütlü inciri”
kovanlara sızmıyor.

Annem çok küçükken öldü
beni öp, sonra doğur beni.

Ahmet Haşim

Ahmet Haşim, Türk edebiyatının ünlü şairlerin şiirleri arasındadır. 1884 yılında İstanbul’da doğmuş ve 1933 yılında da aynı şehirde hayata gözlerini yummuştur. Edebiyatımıza önemli eserler kazandırmış olan Haşim, modern Türk şiirinin öncülerindendir.

Ahmet Haşim’in eserleri genellikle modernizmin etkisi altında şekillenmiştir. Şiirlerinde aşk, ölüm, yalnızlık, varoluş gibi evrensel konuları işlemiştir. Dil ve ifade bakımından özgün bir tarzı vardır ve şiirlerinde sade bir anlatımı tercih etmiştir.

Onun en tanınmış eseri olan “Gölgeler” şiiri, Türk edebiyatının klasiklerinden biri olarak kabul edilir. Ayrıca, “Piyale”, “Göl Saatleri” gibi önemli şiir kitapları da bulunmaktadır.

Ahmet Haşim, sadece şair olarak değil, aynı zamanda denemeleriyle de tanınır. Denemelerinde edebiyatın yanı sıra toplumsal ve felsefi konuları da ele almıştır.

Türk edebiyatına kattığı derinlik ve özgün tarzıyla Ahmet Haşim, modern Türk şiirinin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir.

Ünlü Şairlerin Şiirleri Ve Hayatları
Ünlü Şairlerin Şiirleri Ve Hayatları

Bir Günün Sonunda Arzu

Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümayan,
Güller gibi... sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nalan;
Gün doğdu yazık arkalarında!
Altın kulelerden yine kuşlar
Tekrarını ömrün eder ilân.
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam
Alemlerimizden sefer eyler?
Akşam, yine akşam, yine akşamBir sırma kemerdir suya baksam;
Üstümde sema kavs-i mutalsam!
Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem bir kamış olsam!

Cahit Sıtkı Tarancı

Cahit Sıtkı Tarancı (1910–1956), Türk edebiyatının ünlü şairlerin şiirleri arasındadır. Edebiyata şiirle başlamış, daha sonra öykü ve denemeler de yazmıştır. Tarancı, özellikle duygusal derinliği ve insan psikolojisini işleyişindeki incelikle tanınır.

Onun en ünlü eseri “Otuz Beş Yaş” adlı şiiridir. Bu şiir, insanın yaşlanma süreci ve hayatın anlamı üzerine derin bir düşünceyi yansıtır. Tarancı’nın şiirlerinde aşk, özlem, ayrılık gibi temalar sıkça işlenir ve bu temalar genellikle melankolik bir tonla işlenir.

Tarancı, hem döneminin hem de sonraki kuşakların edebiyatında önemli bir iz bırakmıştır. Şiirleri Türk edebiyatının klasikleri arasında kabul edilir ve hala okunan, incelenen bir şairdir.

Ünlü Şairlerin Şiirleri Ve Hayatları
Ünlü Şairlerin Şiirleri Ve Hayatları

Gün Eksilmesin Penceremden

Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne halden anlayan bulunur;
Ah aklımdan ölümüm geçer;
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.

Ve gönül Tanrısına der ki:
Pervam yok verdiğin elemden;
Her mihnet kabulüm, yeter ki
Gün eksilmesin penceremden!

Fazıl Hüsnü Dağlarca


Fazıl Hüsnü Dağlarca (1914–2008), Türk edebiyatına yenilikçi ve etkili katkılarıyla tanınan ünlü şairlerin şiirleri arasında bulunur. İstanbul’da doğan Dağlarca, babasının askeri görevi nedeniyle hayatının büyük bir kısmını Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde geçirdi.

Dağlarca’nın şiiri, sadeliği, açıklığı ve derinliğiyle dikkat çeker. Sıkça çarpıcı imgeler ve güçlü semboller kullanarak doğa, aşk, savaş ve insanlık durumu gibi temaları keşfetmiştir. Eserleri, döneminin sosyal ve siyasi meseleleriyle derin bir şekilde ilgilendiğini, özellikle savaş deneyimi ve bu deneyimin bireyler ve toplum üzerindeki etkilerini yansıttığını gösterir.

Uzun ve verimli bir kariyer boyunca Dağlarca, birçok şiir koleksiyonu yayımladı ve edebiyata katkılarından dolayı birçok ödül ve onur aldı. Eserleri, sanatsal üstünlüğü ve farklı nesillerden okuyucularla rezonans kurma yeteneği nedeniyle hala kutlanmaktadır.

Ünlü Şairlerin Şiirleri Ve Hayatları
Ünlü Şairlerin Şiirleri Ve Hayatları

 Korku

Korkuyorum anneciğim, nerde ellerin

Bu gecelerden ki kalbe aşina

Havalarda büyük misafirlikler dolaşıyor.

Korkuyorum değerken karanlığın hayatına.

 

Korkuyorum anneciğim, nerde ellerin;

Bu adamlar ki çalışmakta

Sabahın temiz şarkıları,

Yükselmiş bayraklar uzakta.

 

Korkuyorum anneciğim ellerin nerde

Okşa benim saçlarımı rüyaya bedel.

garip ninnilerle uyut beni,

Korkuyorum yaşamaktan ki, çok güzel.

Attilâ İlhan

Attilâ İlhan, 15 Haziran 1925’te Taürkiye’nin Menemen şehrinde doğmuş, 10 Ekim 2005’te ise aramızdan ayrılmış ünlü şairlerin şiirleri arasında bulunan şair, romancı, denemeci ve oyun yazarıdır. İlhan, Türk edebiyatına yaptığı katkılarla tanınır, özellikle modernist yaklaşımı ve çağdaş Türk toplumu ve siyasetini keşfiyle bilinir.

Şiirleri genellikle zamanının sosyal ve siyasi meselelerini yansıtır; kentleşme, modernleşme ve insanın durumu gibi temalara odaklanır. Ayrıca cesur ve yenilikçi dil kullanımı ve imgeleriyle de tanınır.

Şiirlerinin yanı sıra, İlhan birçok deneme ve roman da yazmış, kariyeri boyunca Türk edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak ününü pekiştirmiştir. Türk Bilimler Akademisi üyesi olan İlhan, kariyeri boyunca birçok prestijli ödül kazanmıştır.

İlhan’ın mirası Türkiye’de hala kutlanmakta ve eserleri Türk edebiyatında etkili olmaya devam etmektedir.

Ünlü Şairlerin Şiirleri Ve Hayatları
Ünlü Şairlerin Şiirleri Ve Hayatları

ADIM SONBAHAR

nasıl iş bu
her yanına çiçek yağmış
erik ağacının
ışık içinde yüzüyor
neresinden baksan
	gözlerin kamaşır

oysa ben akşam olmuşum
yapraklarım dökülüyor
usul usul
	adım sonbahar

Daha Fazlası İçin Tıklayınız

Divan Edebiyatı Şairleri İçin Tıklayınız..